Isprobajte kod kuće ove zabavne i jednostavne pokrete orijentalnog (trbušnog) plesa:

1. Klackalica bokovima

Pokretanje bokova gore-dole iz mišića nogu/butina, savijanjem i ispravljanjem kolena – za ravnomerno kretanje) ili iz sedalnog mišića (m. gluteus – za akcente nagore ili za zaustavljanje pokreta nadole). U oba slučaja pokret pomažu bočni trbušni mišići (mm. obliqus abdominis, a njima se izvode i akcenti nadole). Iz ovog pokreta nastaje i karakteristično vibriranje (tzv. šimi, hizi). Prilikom izvođenja ove grupe pokreta, posebno sa akcentima i vibriranjem, trebalo bi obratiti pažnju da se izbegne hiperekstenzija kolena, tj. da se kolena ne isprave do krajnjih granica.

2. Klizanje bokovima

Klizanje bokovima po horizontalnoj ravni izvodi se zajedno mišićima trupa i prenošenjem težine. Može se klizati bokovima levo-desno, pri čemu je bitno da pokret ostane što više dvodimenzionalan, tj. kao da se postranice krećemo u veoma uskom prolazu. Pokret može biti mali, „iz mišića“, ili sasvim veliki sa potpunim prebacivanjem težine s jedne na drugu nogu.

3. Stavite naglasak na jedan bok

Ovo je jedan od pokreta koji nam prvo pada na pamet kad pomislimo na orijentalni ples. Sličan je klackalici pod brojem 1, ali je težina neravnomerno raspoređena i zato je naglasak na jednom boku. Nazivi koji se često koriste za ove pokrete preuzeti su iz engleskog: „hip drop“ (spuštanje bokova), „hip lift“ ili „hip bump“ (podizanje bokova).

4. Pokrenite ramena

Pokretanje ramena napred-nazad oko vertikalne ose tela je najčešći pokret gornjim delom trupa. Kod ovog pokreta bitno je da se izvodi pravih leđa. Može se izvoditi ravnomerno u srednjem tempu ili brzo, kao vibracija (tzv. rameni šimi). Takođe, često se kod sporijeg izvođenja, shodno ritmu, svaki četvrti pokret preskače. Može se izvoditi, kao akcenat, pokret napred-nazad samo jednim ramenom.

5. Napravite iskorak

Ovaj jednostavni ali efektni korak preuzet je iz folklora. Može da se izvodi u dve varijante: kao korak+akcenta bokom ili kao akcenat+korak. Ponekad ga nazivaju „egipatski korak“ („basic Egyptian step“)

Podelite s drugima: